Sanksi bagi Peserta UN yang Curang

Hukuman Untuk Peserta UN 2012

Sanksi bagi Peserta UN yang Curang

Dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2012 (UN 2012) yang akan dilaksanakan pada April s.d. Mei 2012, semua peserta ujian dikenaik sanksi apabila melanggar ujian nasional. Pelanggaran tersebut seperti membawa alat komunikasi, membawa alat hitung, menggunakan soal dan lembar jawaban UN 2012 secara tidak sah, dan sebagainya. View Video on You Tube, Klik Disini.

Pengawas UN berperan sebagai pemberi sanksi kepada peserta UN 2012 yang melakukan kecurangan, sanksi yang diberikan ada beberapa tahap, mulai dari memberi peringatan, teguran, sampai dengan pencoretan nama peserta ujian dengan cara mengisi nama peserta di berita acara UN 2012. Pengeluaran peserta ujian UN 2012 merupakan tingkatan kecurangan paling tinggi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2012.

Catatan:

Dalam pelaksanaan kepengawasan UN 2012, pengawas selalu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan tanggung jawab pengawas UN dalam pelaksanaan UN. Jadi, dasar pemberian peringatan, teguran sampai dengan pengeluran peserta UN  2012 semata-mata bukan karena Like atau Dislike (suka atau tidak suka) melainkan berdasarkan ketentuan peraturan pengawas, dan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi untuk peserta UN 2012, terus semangat, kita laksanakan UN 2012 dengan tertib dan jujur!

 

Informasi Tambahan:

Soal UN 2012 SMA/SMK/MA/SMA-LB, Tanggung Jawab PTN di UN, Pengenalan UN 2012, Penyelenggaraan Ujian Sekolah, Soal SPMB-PTAIN 2012Penilaian Kelulusan Siswa, Pengumuman Peserta UN 2012, Soal SNMPTN 2012, Instansi Penyelenggara UN, Persyaratan Mengikuti UN, Manfaat Hasil UN 2012, Soal USM-STAN 2012, Formula UN 2012, Penentu Kelulusan Siswa

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.