Soal Mandiri PTN TPA dan TPSA Tahun 2013 No. 8

SOAL

8.       Kurva y = 4(x+1) –   memotong sumbu x di dua titik. Jarak antara kedua titik potongnya adalah …

a.  1/3

b.  5/3

c.  7/3

d. 11/3

e. 13/3

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. Kurva y = 4(x+1) –   memotong sumbu x di dua titik. Jarak kedua titik = ?

Fungsi y diubah dalam bentuk persamaan kuadrat.

↔ 4(x+1) –

↔ 22(x+1) = 2 ^

↔ 2(x+1) =

↔ 2x + 2 =

↔ 8x + 8 = 3×2+15x+12

↔ 3×2 + 7x + 12 = 0

↔ (3x+4) (x+1) = 0 sehingga didapat x1 = -4/3 ; x2 = -1

Pada sumbu x jarak titik -4/3 menuju -1 adalah 1/3

Jawaban A

 

 

PDF

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Saintek) PDF

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Soshum) PDF

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Campuran) PDF

BUKU

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Saintek) Buku

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Soshum) Buku

Beli Soal Ujian Mandiri PTN (Campuran) Buku

Skip to toolbar