Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN-IAIN-STAIN Quran Hadits 2015 No. 1

SOAL

1. Salah satu fungsi hadis adalah bayan aI-taqrir atau bayan aI-ta’kid, yaitu memperkuat keterangan yang sudah terdapat dalarn aI-Qur’an, Hadis berikut ini yang mempunyai fungsi Ssebagai bayan aI-taqrir adalah…

PEMBAHASAN

1. JAWABAN: A

Bayan at-taqrir disebut juga bayan at-ta’kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ialah menetapkan dan meperkuat apa yang telah diterngkan dalam Al-Quran. fungsi Al-hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh adalah hadist yang diriwayatkan Muslim dari ibnu Umar, sebagai berikut:

 

Artinya: “ Apabila kalian melihat ru’yah bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru’yah) itu maka berbukalah, sehingga jawabannya adalah (A)

INFO SOAL LENGKAP & PEMBAHASAN

PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – (PDF)

BUKU

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – Buku

Skip to toolbar