Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN-IAIN-STAIN Sejarah Kebudayaan Islam 2015 No. 20

SOAL

20. Dinasti Ummayyah berkuasa kurang Iebih selama 90 tahun, dengan menggunakan sistem monarchi: yaitu suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara turun temurun, seorang khalifah langsung menunjuk anaknya untuk menjadi pengganti tanpa melihat kapabilitas dan kualitas anak tersebut. Pada akhirnya sistem pergantian khalifah yang tidak jelas ini menjadi salah satu faktor penyebab jatuhnya Dinasti Ummayyah, adapun faktor lainnya adalah:

(A)   Sikap khalifah dan keluarganya yang hidup mewah dan berfoya-foya serta tidak memperdulikan perkembangan agama.

(B)   Pemerintahan yang dijalankan dengan adil dan berpihak pada masyarakat yang lemah dan miskin.

(C)   Sikap khalifah yang lebih mementingkan keluarga dan pejabat pemerintahan yang menjadi pendukungnya.

(D) Sikap golongan agamawan yang tidak mendukung kebijakari khalifah dan lebih mementingkan kehidupan pribadinya.

PEMBAHASAN

20 JAWABAN: B (yang dimaksud adalah kecuali/faktor yang salah)

Faktor internal ,yaitu berasal dari dalam istana sendiri antara lain :

a.  perselisihan antara keluarga khalifah,

b.  perilaku khalifah atau gubernur jauh dari aturan islam, kekayaan Bani Umayyah disalah gunakan oleh khalifah ataupun gubernur untuk hidup berfoya-foya ,bersuka ria dalam kemewahan ,terutama masa khalifah yazid II

Faktor eksternal istana ,adalah yang berasal dari luar istana

a  Perlawanan dari kaum Khawarij

b. Perlawanna dari kalangan Syi`ah

c. Perlawanan dari golongan Mawali

INFO SOAL LENGKAP & PEMBAHASAN

PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – (PDF)

BUKU

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – Buku

Skip to toolbar