Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN-IAIN-STAIN Sejarah Kebudayaan Islam 2015 No. 28

SOAL

28. Al-Khawanizmi, pengarang kitab al-Gebra (al-Jabar) adalah salah satu ilmuwan Islam yang mempunyat sumbangsih besar terhadap kegemilangan ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam. keahlian dan sumbangsih beliau yang utama terhadap. ilmu pengetahuan yang terus digunakan sampal saat ini adalah:

(A)   Ahli dalam bidang sastra dan telah menciptakan syair-syair Arab

(B)   Ahli dalam bidang matematika dan telah berjasa menemukan angka nol (0)

(C)   Ahli dalam bidang astronomi dan telah menemukari nama-nama bintang

(D) Ahli dalam bidang filsafat dan telah berjasa merasionalkan tentang kejadian alam

 

PEMBAHASAN

28. JAWABAN: B

Al Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai Penemu Aljabar dan Angka Nol. Nama Asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Ia dikenal sebagai penemu dari Aljabar dan juga angka nol. Beliau dilahirkan di Bukhara.Tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia.

INFO SOAL LENGKAP & PEMBAHASAN

PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – PDF

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – (PDF)

BUKU

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPA) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPS) – Buku

Beli Soal Ujian Mandiri/SPMB UIN, IAIN, STAIN (IPC) – Buku

Skip to toolbar