Posts Tagged ‘IAIN Imam Bonjol Padang Memberi Beasiswa Bidik Misi di SPMB-PTAIN’

Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Imam Bonjol Padang Jalur SPMB-PTAIN 2012

Tahun 2012 atau tahun akademi 2012/2013, IAIN Imam Bonjol Padang menerima mahasiswa baru jalur SPMB-PTAIN yang dilaksanakan pada 19 Juni 2012 serentak di seluruh Indonesia. Jurusan yang disediakan oleh IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2012 atau tahun akademik 2012/2013 dalam SPMB-PTAIN 2012 adalah sebagai berikut: