Posts Tagged ‘IAIN Sumatera Utara’

IAIN Sumatera Utara Tahun 2011

Pada tahun 1960-an, di Indonesia terdapat dua IAIN Besar yaitu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai cabang di IAIN Sumatera utara yang sekarang bernama IAIN Ar Raniry Sumatera Utara. Dalam proses perkembangannya, IAIN Cabang Sunan Kalijaga Yogyakarta di Sumatera Utara mempunyai 2 Fakultas, yaitu Fakultas  Syariah didirikan […]