Posts Tagged ‘IAIN Sumatera Utara Medan dalam SPMB-PTAIN 2012’

IAIN Sumatera Utara Medan dalam SPMB-PTAIN 2012

Sekilas IAIN SUmatera Utara Medan dalam SPMB-PTAIN 2012, IAIN Sumatera Utara Medan tidak dapat dipisahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Karena cikal bakal IAIN Sumatera Utara Medan adalah implikasi dari gabungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Akademik Dinas Ilmu Agama ata yang dikenal dengan ADIA, Lihat Di Youtube.