Posts Tagged ‘Jalur Mandiri IAIN Raden Fatah Palembang 2013’

Jalur Mandiri IAIN Raden Fatah Palembang 2013

PENERIMAAN MAHASISWA BARU IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2013 Jalur Mandiri Tahun 2013   IAIN Raden Fatah Palembang menerima mahasiswa baru Jalur Ujian Mandiri (Jalur ujian ini dilaksanakan secara lokal hanya di IAIN Raden Fatah Palembang). SYARAT PENDAFTARAN 1. Tahun ijazah 2007 – 2013 untuk Fak. Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi serta Ushuluddin dan […]