Posts Tagged ‘Jurusan di IAIN Imam Bonjol Padang 2013’

Program Studi di IAIN Imam Bonjol Padang 2013

PROGRAM STUDI ATAU JURUSAN IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2013 Kelompok Nama Program Studi IPA Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) IPA Tadris Matematika IPS Bahasa dan Sastra Arab IPS Sejarah dan Kebudayaan Islam IPS Komunikasi dan Penyiaran Islam IPS Bimbingan Penyuluhan Islam IPS Manajemen Dakwah Islam IPS Pendidikan Agama Islam IPS Aqidah Filsafat IPS Tafsir […]