Posts Tagged ‘Jurusan di IAIN Sumatera Utara Medan Tahun 2013’

Program Studi di IAIN Sumatera Utara Medan 2013

PROGRAM STUDI ATAU JURUSAN IAIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2013    KELOMPOK NAMA PROGRAM STUDI IPS Komunikasi dan Penyiaran Islam IPS Pengembangan Masyarakat Islam IPS Manajemen Dakwah IPS Bimbingan dan Penyuluhan Islam IPS Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IPS Perbandingan Madzhab dan Hukum IPS Ekonomi Islam IPS Jinayah Siyasah IPS Pendidikan Agama Islam IPS Pendidikan Bahasa Arab IPS […]