Posts Tagged ‘Jurusan IAIN Raden Intan Bandar Lampung’

Program Studi IAIN Raden Intan Bandar Lampung  2012

IAIN Raden Intan Bandar Lampung Beralamat di  Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Kota Bandar Lampung  35131,  Lampung Telepon:  0721-780887, Faksimile: 0721-780442