Sekolah Mempunyai peran 40% dalam Penentuan Kelulusan

UN 2012 yang dilaksanakan pada April –Mei 2012 untuk semua jenjang sekolah mulai dari SD-SMA, adalah Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh BSNP. UN 2012 mempunyai bobot 60% dalam menentukan kelulusan siswa di tahun 2012.

Readmore Comments Off on Peran Sekolah dalam Penentuan Kelulusan Siswa 2012
Skip to toolbar