Posts Tagged ‘STAIN Pekalongan’

STAIN Pekalongan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan atau dikenal dengan STAIN Pekalongan beralamat di Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jateng 51113 Telp. 0285-423418, 412575 Fax. 0285-423418, Email:stain-pkl@hotmail.com. Secara Geografis STAIN Pekalongan terletak di jawa tengah sama juga dengan IAIN Walisongo Semarang. Namun dalam perkembangannya, STAIN Pekalongan sudah mengalami banyak kemajuan dalam berbagai hal, baik sistem, manajemen, […]